iSmartSales คือ แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานขายนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำโปรแกรมระบบ CRM หรือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยทำให้การบริหารด้านการขายดียิ่งขึ้น แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการทำงานของแอพ ISmartSales เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบ CRM กันก่อนดีกว่า

คำว่า CRM นั้น เป็นชื่อของระบบที่ถูกย่อมาจากคำว่า Customer Relationship Management ในภาษาอังกฤษ หรือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการ ใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ ระบบ CRM ถูกนำมาใช้มากขึ้น เพราะจำนวนคู่แข่งของธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มสูงขึ้น การแข่งขันรุนแรงขึ้น ในขณะที่จำนวนลูกค้ายังเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า และทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันกับสินค้า บริการ หรือองค์กร เมื่อลูกค้ามีความผูกพันที่ดีแล้ว ลูกค้าก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้มีฐานลูกค้าที่มั่นคง 

นอกจากนี้เป้าหมายของ CRM ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของเรา เช่น พฤติกรรมการใช้สินค้าตามฤดูกาล พฤติกรรมการใช้สินค้าช่วงวันหยุด พฤติกรรมการใช้สินค้าช่วงกลางวันแตกต่างจากกลางคืนหรือไม่ พฤติกรรมการใช้สินค้าเมื่อต้นปี แตกต่างจากช่วงกลางปี หรือปลายปีหรือเปล่า การศึกษาความต้องการของลูกค้าในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน อาจนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา

crm-ventes-amplio-numerique

บางคนเข้าใจว่า CRM เป็นโปรแกรมซอฟท์แวร์ ที่ใช้บริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวถูกเพียงส่วนเดียว เพราะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ CRM จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของเรา ยอดดุลงบประมาณต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เรามีฐานข้อมูลที่จะทำให้บริษัทสามารถใช้นำมาวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบ CRM มี 4 ขั้นตอนดังนี้

1.Identify คือการเก็บข้อมูลว่าลูกค้าของบริษัทเป็นใคร เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลสำหรับติดต่อกับลูกค้า

2.Differentiate คือการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อบริษัท

3.Interact  หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

4.Customize คือการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน

saleReport

          ด้วยระบบการทำงานแบบ CRM นี้เอง ทำให้ทาง iSmartSales สามารถช่วยให้การบริหารทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย  Mobile App for Sales Management (CRM Sales Force) ที่ช่วยธุรกิจของคุณในด้านต่างๆ ดังนี้

1.การวิเคราะห์การขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์  แสดงยอดขายสินค้า ยอดขายลูกค้าและยังเป็นเครื่องมือนำเสนองานขาย

2.รายงานการขายรายบุคคล แสดงยอดขายของพนักงานขายรายบุคคลเพื่อดูศักยภาพการขาย

3.พิกัดร้าน/ลูกค้า ระบุตำแหน่งร้านค้า ทำให้พนักงานใหม่สามารถติดตามลูกค้าได้จากตำแหน่งที่เคยบันทึกไว้

4.ข้อมูลลูกค้าเพื่อบริหารความสัมพันธ์  เก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ Prospect พร้อมภาพถ่ายได้ทันที

5.การสั่งซื้อ/สั่งขาย  รับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลดภาระการใช้กระดาษและความผิดพลาด

6.ขั้นตอนการทำงาน สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับทีมขายอย่างมืออาชีพ

7.ส่วนลดและโปรโมชั่น นำเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทันที จากการคำนวณยอดสั่งซื้ออัตโนมัติ

8.กิจกรรมส่งเสริมการขาย นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมรูปภาพ ณ จุดขาย

ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้ 3 ทางจากทั้งลูกค้าปลายทาง พนักงานขาย และเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร ด้วยแอพเดียวจบเรื่องงานขาย ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว