iSmartSales (Van Sales)

Mobile App for Sales Management
(Van Sales)

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ทีมงานหน่วยรถทำงานง่ายขึ้น

รวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพียงแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียว

ให้ธุรกิจวิ่งทันตามโลกที่เปลี่ยนไป

  • เบิกสต็อก ดูยอดขาย เพื่อนำเสนอการขาย ด้วยข้อมูลที่แม่นยำเชื่อถือได้

  • ทำงานเชี่อมต่อกับ  mobile printer bluetooth เพื่อออกใบเสร็จอย่างย่อให้ลูกค้าได้

  • แสดงผลรวมการทำงาน ทั้งในรูปแบบกราฟ และรายงาน

  • เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในกรสื่อสารข้อมูลการขาย ณ จุดขาย