ในการจะทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยการกระทำที่เป็นระบบระเบียบและกระทำด้วยข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำสิ่งนั้นๆ ระบบของงานขายก็เช่นเดียวกัน ผู้คนส่วนมากที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ก็ล้วนแล้วแต่มีการวางแผนเรื่องระบบงานขายอย่างรัดกุม เพื่อที่จะให้สินค้าและบริการของตนเองเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้า ด้วยระบบงานขายที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นอย่างดี โดยการที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจด้วยระบบการขายนั้นจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้น บทความในวันนี้เราจะมาค้นหาไปพร้อมๆ กันกับทุกคน

[…]

By |พฤศจิกายน 25th, 2019|บทความ|0 Comments

ระบบ CRM จัดการข้อมูลได้อย่างไร
CRM โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ หรือชื่อเต็มๆ ของมันก็คือ Customer Relationship Management เป็นโปรแกรมที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจต่างก็รู้จักกันดี ว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวผู้ประกอบการกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าปกติกลายมาเป็นลูกค้าประจำ หรือจะนิยามกันแบบง่ายๆ ว่า CRM โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์นี้ มีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างฐานของลูกค้าขึ้นมาได้นั่นเอง..

[…]

By |พฤศจิกายน 6th, 2019|บทความ|0 Comments