CRM  หรือชื่อเต็มว่า Customer Relationship Management  หมายถึงการบริหารความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทหรือธุรกิจแขนงต่างๆ กับลูกค้า ซึ่งในยุคนี้ในการทำธุรกิจ บริษัทต่างๆให้ความสนใจ ในเรื่องนี้มาก และมีการพัฒนาเป็นระบบการบริหารงานในอีกแขนงหนึ่งรวมถึงมีโปรแกรมสำหรับการบริหาร ความสัมพันธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงยังมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า แต่ละรายจัดอันดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดและเลือกใช้บริการกับบริษัทนั้นๆในระยะยาว

workflow

  • ความสำคัญของ Customer Relationship Management 

 

ความสำคัญของการทำ CRM นั้นเน้นที่การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าซึ่งมันจะส่งผลกับการตัดสินใจในการใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าในระยะยาวแน่นอนว่าเราจะต้องรู้พฤติกรรมของลูกค้าในด้านต่างๆอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจชนิดใดก็ตามความสนใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของธุรกิจต่างๆการทำ CRM จะเน้นเป้าหมายในส่วนนี้เป็นหลักและจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมเก็บฐานข้อมูลประวัติของลูกค้าในด้านต่างๆพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อบริการและสินค้าของธุรกิจต่างๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและต่อยอดบริหารความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายการกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกใช้บริการและแน่นอนว่าหากบริษัทหรือธุรกิจใดที่มีการเตรียมพร้อมทางด้านนี้มีการใส่ใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถรักษาฐานของลูกค้าเอาไว้ได้และยังสามารถต่อยอดเพิ่มลูกค้าว่าเขามีความสนใจในธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนก็เลือกบริการจากเราได้อีกในอนาคต

 

  • ทำไมต้องมีการเลือกใช้ระบบ CRM ในธุรกิจแขนงต่างๆ

 

อย่างที่ได้เกริ่นไปใน 2 ย่อหน้าแรกว่า รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าจะทำให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว และการที่เราสามารถทราบพฤติกรรมการใช้บริการหรือซื้อสินค้าของลูกค้า ที่มีต่อบริษัทนั้นเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งเราจะสามารถนำมาปรับปรุงการบริการ ให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละราย และเป็นประโยชน์กับธุรกิจในทุกแขนงเพราะ หากสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้ ก็จะสามารถทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นเข้าใจความต้องการและตอบสนองได้ทุกความต้องการ รวมทั้งความสัมพันธ์ ที่นอกเหนือจากการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว เรายังสามารถต่อยอดในจุดนี้ได้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้า จากคำแนะนำได้อีก แต่เป้าหมายของ CRM ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ เพราะระบบนี้ยังสามารถช่วยในการทำงานของแต่ละแผนก ในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือแม้แต่ในเรื่องของการเงิน ดังนั้นธุรกิจต่างๆในยุคปัจจุบันจึงแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้คงอยู่ในระยะยาว

 

สอบถามข้อมูลการบริการ CRM จาก Ismartsale ได้

Website: http://www.ismartsales.com/

Tel. 061-664-5941