ธุรกิจต่างๆ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ ผู้ขายจะต้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านการขายในระดับที่ดีเลิศ เพื่อให้สามารถรับมือและจัดการกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ทำให้บางครั้งงานขายที่ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายดาย ก็กลายเป็นเรื่องยากอย่างที่เราไม่มีทางคาดถึงได้ ซึ่งถ้าหากจะให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ เราคงต้องนำเสนอถึงขั้นตอนการขายที่สามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเสียก่อน โดยขั้นตอนการขายที่กล่าวถึงนั้น นับเป็นขั้นตอนพื้นฐานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างฐานลูกค้าให้กับสินค้าและบริการของเราเลยก็ว่าได้


1. สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกความต้องการของลูกค้าได้
ไม่ว่าลูกค้าจะประสบปัญหาแบบใดในด้านสินค้าและบริการ ผู้ขายที่ดีควรที่จะต้องคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นให้กับลูกค้าให้ได้ ซึ่งตรงจุดนี้จะต้องอาศัยทั้งความเป็นมืออาชีพและความเข้าใจในทั้งตัวสินค้าหรือบริการของตัวเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อนี้จะกลายเป็นเรื่องยากหากผู้ขายต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ในขณะที่แต่ละคนอาจไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพเท่าเทียมกัน
2. สามารถติดตามและรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือรับบริการของเราจะมีฟีดแบ็คกลับมาอย่างไร ผู้ขายที่ดีจะต้องรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพราะข้อดีของการรับฟังคือการนำปัญหาที่ลูกค้าถ่ายทอดมาพัฒนาและแก้ไขจุดด้อยในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ทั้งนี้ยังเป็นจุดที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อีกด้วย เพราะเมื่อลูกค้าได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ย่อมทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีกเรื่อยๆ
3. สามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ในการที่จะทำข้อนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ ผู้ขายจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะจำนวนของลูกค้ามีมาก ทำให้ข้อมูลมากตามไปด้วย หากผู้ขายจะทำการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละคนด้วยตัวเองจะทำให้เสียเวลาและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆ ครั้นจะทำการนำเสนอสินค้าและบริการแบบหว่านแหเพื่อหวังให้ถูกใจคนส่วนใหญ่ ลูกค้าก็อาจจะมองว่าเป็นการนำเสนอขายที่ไม่จูงใจมากพอ พลันทำให้การขายได้ประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ “นวัตกรรมแอพพลิเคชัน CRM ของ ISmartSales” จึงถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อช่วยให้งานขายเป็นไปได้อย่างง่ายดายและช่วยทำให้ทีมผู้ขายสามารถสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้น.. เนื่องจากการขายจะได้ประสิทธิภาพในระยะยาวก็ต่อเมื่อมีการเข้าถึง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลของลูกค้าถึงฝ่ายขายได้อย่างละเอียด แม่นยำ แอพพลิเคชัน CRM ของ ISamartSales จึงถือว่ามีส่วนช่วยทำให้ผู้ขายสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
ความสามารถของแอพพลิเคชัน CRM มีได้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่การแจกแจงยอดขายสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ต่อยอดในธุรกิจ สามารถระบุพิกัดของร้านค้า เพื่อให้ผู้ขายได้ติดตามลูกค้าได้ในทุกๆ ที่ ก่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ขาย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยนำเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้ในทันที เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและอยากจะซื้อสินค้าและบริการของเราไปเรื่อยๆ ช่วยจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบระเบียบ เพื่อไม่ให้ทีมผู้ขายเกิดความยากลำบากในการทำงาน ไม่ว่าจะมีทีมผู้ขายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมากน้อยแค่ไหน เทคโนโลยีของแอพพลิเคชัน CRM ก็สามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปตามแบบแผนที่วางเอาไว้อย่างไม่มีสะดุด
ก้าวมาเป็นทีมขายมืออาชีพได้อย่างง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยี CRM ที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ismartsales.com หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โทร: 061-664-5941