ราคา Credit Sales

Mobile App for Sales Management
(CRM Sales Force)

ระบบ CRM บริหารทีมขายแบบ B2B ที่จะช่วยคุณในเรื่องการจัดการข้อมูลลูกค้า

ราคาตาม Package ต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน (User/Monthly)

ประเภทบริการ : ระบบสมาชิก (สัญญารายปี)

ฟรีค่า Implement

เมนูหลัก

FEATURES

Menu
 • เก็บข้อมูลลูกค้า
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวัง
 • ปฏิทินการทำงาน
 • เข้าเยี่ยม
 • รายงานการทำงาน
 • ทำใบเสนอราคา
 • ทำใบแจ้งขายสินค้า
 • ทำใบแจ้งคืนสินค้า
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • นับ Stock สินค้า ของลูกค้า
 • ใบประเมินผลการให้บริการ
 • ติดตามสถานะงาน
 • Catalog/ข้อมูลประชาสัมพันธ์
 • Sales Plan Managment
 • แจ้งเตือนผ่าน LINE/E-MAIL

BASIC

฿440
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org

STANDARD

฿750
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org

ENTERPRISE

฿990
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org

PREMIUM

฿1,290
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org

เมนูรายงาน

FEATURES

 • สถานะเอกสารกระบวนการสั่งขาย
 • ข้อมูล stock คงเหลือที่สำนักใหญ่
 • รายงานแจ้งหนี้ คงค้าง
 • ประวัติการซื้อขายสินค้า
 • ภาพรวมประวัติซื้อขายสินค้า/ลูกค้า
 • ภาพรวมประวัติซื้อขายลูกค้า/สินค้า

BASIC

STANDARD

 • check-org
 • check-org
 • check-org

ENTERPRISE

 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org

PREMIUM

 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org
 • check-org

บริการเสริมเพิ่มเติม

FEATURES

 • Sales Performances Dashboard
  (ISA)
 • ระบบอนุมัติออเดอร์อัตโนมัติ (ROA)
 • อัพเกรด Functions ใหม่ ฟรี

BASIC

STANDARD

ENTERPRISE

PREMIUM

 • check-org

 • check-org
 • check-org

FEATURES

 • Mobile Device Management
  (MDM) 
  ซอฟแวร์ที่จะช่วยจัดการกับ
  Mobile Device
 • การเชื่อมต่อกับ ระบบบัญชี/ERP

All Package


 • ราคา 2,500 บาท ต่อผู้ใช้/ปี

 • รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม