เสียงตอบรับจากลูกค้า

คุณวชิรา ลิมตราจิตต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทในเครือ ลิลลี่ กรุ๊ป

 

คุณวิลาวัลย์ ลยานันท์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด