เกี่ยวกับเรา

Mobile App for Sales Management

(CRM Sales Force)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารทีมขาย

เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท Trading

iSmartSales ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานขาย มี feature

กระบวนการขายครบถ้วน เป็นเครื่องมือในการสื่อสารงานขาย และ alert ข้อมูล

ในการทำงาน พร้อมรายงานการขาย สามารถเจาะลึกได้

ทั้งแบบรายสินค้า หรือ รายลูกค้า

Mobile App for Sales Management
เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารทีมขาย เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท Trading

iSmartSales ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาให้ 3 ทาง ←

ลูกค้าปลายทาง  ต้องการ feedback ที่รวดเร็วและการดูแลอย่างเป็นกันเอง

“ iSmartSales มีส่วนของข้อมูลเชิง CRM และประวัติการซื้อขาย ”

พนักงานขาย  ต้องการทราบstock online และกระบวนงานเอกสารการขาย 

” iSmartSales ออกแบบรายงานได้รวดเร็วและใช้งานง่าย “

เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร  ต้องการความต่อเนื่องในการขาย และทราบ KPI ทันที

iSmartSales เสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเก็บข้อมูลเป็นทรัพย์สินของบริษัท ”

ismart