ICM Group เป็นผู้เชี่ยวชาญและพัฒนา CRM sales solution ด้านงานขายครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ของผู้พัฒนาด้านการขาย จนถึง การจัดส่งสินค้า มามากกว่า 20 ปี จนถึงวันนี้ จากความตั้งใจที่ต้องการให้ iSmartSales ตอบสนองความต้องการของธุรกิจการขาย ทีม ICM Group ไม่หยุดยั้ง ยังคงพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า  ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจลูกค้าก้าวตามโลกได้ทัน ทีมงานได้พัฒนา BOT เพื่อช่วยในกระบวนการทำงานให้คล่องตัว มากขึ้น ได้แก่ ระบบ Robot Order Approval, ระบบ Automatic Order Generation, UI Path เป็นต้น  นอกจากนี้ โปรแกรมไอสมาร์ทเซล เป็น one stop service solution for CRM Sales process ทีมงานเรารวบรวมระบบที่สร้างยอดขายและช่วยให้กระบวนบริหารงานขายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โซลูชั่น

Automatic Dashboard

ระบบรวบรวมข้อมูลสำคัญขององค์กร

Mobile App For Sales

ระบบ CRM บริหารทีมขาย

E-commerce Web for B2B

เป็นระบบ E-commerce รับคำสั่งซื้อแบบ B2B

รายงานการขายรายบุคคล

แสดงยอดขายของพนักงานขายรายบุคคลเพื่อดูศักยภาพการขาย

พิกัดร้าน/ลูกค้า

ระบุตำแหน่งร้านค้า ทำให้พนักงานใหม่ติดตามลูกค้าได้จากตำแหน่งที่เคยบันทึก

ข้อมูลลูกค้าเพื่อบริหารความสัมพันธ์

เก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ Prospect พร้อมภาพถ่ายได้ทันที

การสั่งซื้อ/สั่งขาย

รับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลดการใช้กระดาษและความผิดพลาด

ขั้นตอนการทำงาน

สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับทีมขายอย่างมืออาชีพ

ควบคุมเอกสาร

ควบคุมการใช้งานเอกสารภายในทีมเพื่อลดความผิดพลาดการใช้งานผิด Version

ส่วนลดและโปรโมชั่น

นำเสนอโปรโมชั่นให้ลูดค้าได้ทัทันที จากการคำนวณยอดสั่งซื้ออัตโนมัติ

กิจกรรมการส่งเสริมการขาย

นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมรูปภาพ ณ จุดขาย