วิธีการใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน

Over View

ภาพรวมการใช้งาน

Basic Package

ใบเสนอราคา

แก้ไข Revision

ใบสั่งสินค้า

เซ็นต์ยืนยันออเดอร์ ณ จุดขาย

บันทึกการทำงานและติดตามผลงานขาย

แบบโครงการ (Sales Pipeline)

iSmartBOT แจ้งเตือนผ่าน LINE Notification

iSmartBOT แจ้งเตือนรายวัน

  • คุณสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในทีมของคุณผ่าน LINE
  • รับรู้ผลประกอบการของคุณได้ทันที
  • รับรู้ คำสั่งซื้อ ใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆ

ระบบ ROA

Robot Order Approval System

  • ลดงานผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • ช่วยตวรจสอบความถูกต้อง
  • ก่อนปล่อยออเดอร์
  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ระบบ AOG

Robot Order Approval System

  • โหลดเอกสารอัตโนมัติ
  • เข้าสู่ Accounting System
  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม