ราคา Van Sales

ประเภทบริการ : ระบบสมาชิก (สัญญารายปี)

ฟรีค่า Implement

Van Sales

฿990monthly/user
 • แผนงานการเข้าพบลูกค้า (Routing Plan)
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (New Customer)
 • เก็บข้อมูลลูกค้า (mini CRM /Customers’ Profile)
 • Check In หรือ ระบบ Asset Barcode
 • รายงานการเข้าพบลูกค้า (Daily Report)
 • ขายสินค้า (Sales Order)
 • รับคืนสินค้า (Goods Return Note)
 • แบบฟอร์มการประเมินผล -Fix Form
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Marketing Campaign)
 • นับ Stock สินค้าบนรถ
 • เบิกสินค้า
 • รายงานแจ้งหนี้ คงค้าง รับชำระ
 • สถานะเอกสารกระบวนการสั่งขาย
 • ประวัติการซื้อขายสินค้า
 • ภาพรวมประวัติการซื้อขายสินค้า / ลูกค้า 
 • ข่าวสาร