คุณสมบัติ
Sale Analysis & Presentation

การวิเคราะห์การขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์


 แสดงยอดขายสินค้า ยอดขายลูกค้าและยังเป็นเครื่องมือนำเสนองานขาย

รายงานการขายรายบุคคล


 แสดงยอดขายของพนักงานขายรายบุคคลเพื่อดูศักยภาพการขาย

 พิกัดร้าน/ลูกค้า


ระบุตำแหน่งร้านค้า ทำให้พนักงานใหม่สามารถติดตามลูกค้าได้จากตำแหน่งที่เคยบันทึกไว้ 

ข้อมูลลูกค้าเพื่อบริหารความสัมพันธ์


 เก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ Prospect พร้อมภาพถ่ายได้ทันที

การสั่งซื้อ/สั่งขาย


รับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลดภาระการใช้กระดาษและความผิดพลาด 

ขั้นตอนการทำงาน


สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับทีมขายอย่างมืออาชีพ 

ควบคุมเอกสาร


ควบคุมการใช้เอกสารภายในทีม เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งานผิด Version 

ส่วนลดและโปรโมชั่น


นำเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทันที จากการคำนวนยอดสั่งซื้ออัติโนมัติ 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย


นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมรูปภาพ ณ จุดขาย