ข่าวสาร

โครงการ depa Mini Transformation Voucher

iSmartSales เข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher

SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#1)

ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท*

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย

“depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 061-664-5941 หรือ rakchanok.t@iconnectmkt.com

รายละเอียด