เสียงตอบรับจากลูกค้า

คุณจักรัตน์ บุญวรพัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

นายภาสกร เลาหะมณฑลกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท 3 เอ็มฟูด โปรดัก จำกัด

คุณวิลาวัลย์ ลยานันท์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด

คุณวชิรา ลิมตราจิตต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทในเครือ ลิลลี่ กรุ๊ป