ราคา Credit Sales

ประเภทบริการ : ระบบสมาชิก (สัญญารายปี)

ฟรีค่า Implement ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 นี้


Basic

฿440monthly/user
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect)
 • เก็บข้อมูลลูกค้า (CRM/Customers’ Profile)
 • เข้าเยี่ยม (Check In)
 • แผนงานการเข้าพบลูกค้า (Working Calendar)
 • รายงานการเข้าพบลูกค้า (Visiting Report)
 • ข่าวสาร


Standard

฿750monthly/user
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect)
 • เก็บข้อมูลลูกค้า (CRM/Customers’ Profile)
 • เข้าเยี่ยม (Check In)
 • แผนงานการเข้าพบลูกค้า (Working Calendar)
 • รายงานการเข้าพบลูกค้า (Visiting Report)
 • ทำใบเสนอราคา (Quotation)
 • ทำใบแจ้งขายสินค้า (Sales Note)
 • ทำใบแจ้งคืนสินค้า (Return Note)
 • สถานะเอกสารกระบวนการสั่งขาย
 • ข้อมูล stock คงเหลือที่สำนักใหญ่
 • รายงานแจ้งหนี้ คงค้าง
 • ข่าวสาร


Enterprise

฿990monthly/user
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect)
 • เก็บข้อมูลลูกค้า (CRM/Customers’ Profile)
 • เข้าเยี่ยม (Check In)
 • แผนงานการเข้าพบลูกค้า (Working Calendar)
 • รายงานการเข้าพบลูกค้า (Visiting Report)
 • ทำใบเสนอราคา (Quotation)
 • ทำใบแจ้งขายสินค้า (Sales Note)
 • ทำใบแจ้งคืนสินค้า (Return Note)
 • แบบฟอร์มการประเมินผล -Fix Form
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Marketing Campaign)
 • นับ Stock สินค้า ของลูกค้า
 • สถานะเอกสารกระบวนการสั่งขาย
 • ข้อมูล stock คงเหลือที่สำนักใหญ่
 • รายงานแจ้งหนี้ คงค้าง
 • ประวัติการซื้อขายสินค้า
 • ภาพรวมประวัติการซื้อขายสินค้า&ลูกค้า
 • ข่าวสาร