ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยระบบ CRM จาก Ismartsales

การแข่งขันที่ดุเดือดท่ามกลางตลาดยุคดิจิทัลที่ราคาและคุณภาพของสินค้า/บริการไม่ได้เป็นพระเอกหลักที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์อีกต่อไป

แต่หากเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่จะช่วยสร้างความภักดีในระยะยาวและนำไปสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุด การมีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในนาม “ระบบ CRM” ที่อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ CRM จะช่วยให้แบรนด์มีความได้เปรียบและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้ โปรแกรมระบบ CRM หรือโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารลูกค้าที่มีอยู่เดิมและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความรู้สึกผูกพันต่อสินค้า/บริการ หรือแบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ

  • การขายจัดเก็บข้อมูลลูกค้า สร้างรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าของฝ่ายขาย ช่วยบริหารงานขายและอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่าง ๆ เช่น นำเสนองานขาย เสนอราคา เจรจาต่อรอง รับคำสั่งซื้อ ฯลฯ และปิดการขายได้มากขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น
  • การตลาดจัดเก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ วิเคราะห์ สร้างแคมเปญการตลาด อย่างที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคจากฐานข้อมูลแบบไดนามิกและตัวแปรต่าง ๆ พร้อมรายงานข้อมูลสำคัญ ๆ ค้นหากลุ่มลูกค้าที่สนใจในสินค้า (Lead) ทำให้แบรนด์สามารถนำเสนอสินค้า/บริการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น
  • การบริหารลูกค้าสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ติดตามและรับมือกับข้อร้องเรียนและปัญหาหลังการขายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการสูญเสียฐานลูกค้าเดิม ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้า/บริการ เพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อ/ใช้บริการซ้ำในอนาคต และเกิดเป็นการตลาดแบบปากต่อปาก

ทำไมต้องเลือกระบบ CRM จาก Ismartsales

  • สะดวก เสถียร ใช้งานง่ายเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือสมาร์ทโฟน ใช้งานได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  • ยืดหยุ่น ปรับแต่งฟังก์ชันได้ตามที่ใช้งานมีแพ็กเกจโปรแกรมระบบ CRM หลากหลายรองรับความต้องการขององค์กรทุกขนาด
  • คุ้มค่ากว่า ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวลดค่าใช้จ่ายในด้านการดำเนินงาน และต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ ๆ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างก้าวกระโดดซอฟต์แวร์ CRM ช่วยจัดระเบียบ ทำงานอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนในการทำงาน ตัดงานที่ซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาด จัดการฐานข้อมูลที่กำลังเติบโตและเพิ่มความเร็วในการเติบโตของธุรกิจ
  • ช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงธุรกิจเห็นภาพสถานะปัจจุบันของธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ เช่น ประวัติการซื้อขาย คลังสินค้า รายงานแจ้งหนี้ ฯลฯ
  • สร้างมาตรฐานในการทำงานอย่างเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพจะช่วยส่งเสริมทำงานร่วมกันและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงานซึ่งนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
  • การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ และองค์กรส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดด้วยบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไร้ข้อผิดพลาด เข้าใจลูกค้าแต่ละรายและรับมือได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์การขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์


 แสดงยอดขายสินค้า ยอดขายลูกค้าและยังเป็นเครื่องมือนำเสนองานขาย

รายงานการขายรายบุคคล


 แสดงยอดขายของพนักงานขายรายบุคคลเพื่อดูศักยภาพการขาย

 พิกัดร้าน/ลูกค้า


ระบุตำแหน่งร้านค้า ทำให้พนักงานใหม่สามารถติดตามลูกค้าได้จากตำแหน่งที่เคยบันทึกไว้ 

ข้อมูลลูกค้าเพื่อบริหารความสัมพันธ์


 เก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ Prospect พร้อมภาพถ่ายได้ทันที

การสั่งซื้อ/สั่งขาย


รับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลดภาระการใช้กระดาษและความผิดพลาด 

ขั้นตอนการทำงาน


สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับทีมขายอย่างมืออาชีพ 

ควบคุมเอกสาร


ควบคุมการใช้งานเอกสารภายในทีมเพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งานผิด version

ส่วนลดและโปรโมชั่น


นำเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทันที จากการคำนวนยอดสั่งซื้ออัติโนมัติ 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย


นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมรูปภาพ ณ จุดขาย 

ลูกค้าของเรา

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจยาและเครื่องมือแพทย์

ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจอื่นๆและตัวแทนต่างๆ

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจเครื่องมือในอุตสาหกรรม

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์